UNDERVISNING

Fokus på den enkelte elev

Børn er forskellige og kun ved at behandle dem forskelligt, giver vi dem lige muligheder. Vi sørger for at finde det tempo og det materiale, som passer bedst til det enkelte barn.

Vi evaluerer løbende sammen med den enkelte elev og forældrene og ser på hvordan eleven udvikler sig fagligt og socialt. Vi aftaler hvilke mål, der skal opstilles og hvordan målene nås. Eleven får på denne måde indflydelse på og medansvar for sin egen indlæring og udvikling.

Der er årsplaner for samtlige fag, som kan ses på Forældreintra.
 

Dette skal vores elever kunne, når de forlader skolen:

Personligt:

Være selvstændige - kunne erkende og afklare værdier
Være fantasifulde - kunne skabe
Være problemformulerende - kunne vælge

Socialt:

Være ansvarlige

Fagligt:

Have sikre færdigheder og solid viden
Have indsigt - kunne lære at lære
Have overblik - kunne forudse og foregribe

 
Kunst, musik, teater, maleri, skulptur og arkitektur er også en del af skolens verden og vi har dygtige musik- og kunstlærere ansat. 

Arbejde med skabende virksomhed udvikler og styrker fantasien. Og børn med en rig og veludviklet fantasi bliver bedre til mange ting både rent personligt og sammen med andre.

I kunstundervisningen arbejder vi med at udvikle børnenes billedsprog. Eleverne lærer at se på voksne kunstneres arbejde, vi arbejder med at opøve deres farvesans, grundighed, evne til fordybelse samt mulighed for at give udtryk for deres oplevelser og følelser gennem deres billeder. På Lyngby Friskole går eleverne til prøve i billedkunst efter 8. klasse.

I musikundervisningen lærer eleverne at synge og spille på forskellige instrumenter. De får kendskab til forskellige genrer og musik fra andre verdensdele og hvordan man kan udtrykker følelser og stemninger. I musikundervisningen inddrages ikke alene sang og spil, men også leg og drama, så børnene også lærer at udtrykke sig kropsligt.

 
På Lyngby Friskole starter engelskundervisningen i 0. Klasse, hvilket giver eleverne en god ballast i forhold til kommende udfordringer. På 8. årgang har vi obligatorisk udveksling med en hollandsk bilingual skole i Breukelen. I 9. klasse er Cambridge-engelsk obligatorisk, og eleverne kan vælge at afslutte med en eksamen.

I 5. klasse skal eleverne supplere med endnu et fremmedsprog; tysk.

På Lyngby Friskole indgår computerne i næsten alle fag. Alle børn har adgang til vores computere både i klasselokalerne og vi har trådløst netværk i alle klasselokaler. Vi har desuden nye smartboards i alle klasser.

For eleverne er en pc´er et helt naturligt arbejdsredskab, hvad enten de skal skrive en rapport, en stil eller lignende, eller de skal søge oplysninger på Internettet til en opgave. Vi har bærbare computere, som eleverne i 0. - 4. klasse kan bruge på skolen. Fra 5. - 9. klasse skal eleverne selv medbringe bærbar computer. De får udleveret login til Offie365.


SFO'en har åbent i tidsrummet 7.15 - 8.45 og igen når eleverne har fri. SFO'en lukker dagligt klokken 17.00 (fredag klokken 16.00) Børnene kan gå i SFO til og med 3. klasse (1. maj i 3. klasse).

De aktiviteter, der foregår er tilrettelagt ud fra børnenes egne ønsker. Som eksempler kan nævnes bagning, madlavning, boldspil, syning, gymnastik, tegne/male, oplæsning, perlerværksted, filtning og meget mere. Hver dag omkring kl. 15 samles børnene om et let måltid. Vi har bevidst valgt at begrænse brug af Ipads og computere i vores SFO.

SFO'en er en integreret del af skolen. Om morgenen åbner bl.a. skolens lærere SFO'en og tager imod børnene. Derudover er vi alle så tæt på hinanden, at beskeder og informationer nemt kan overleveres mellem SFO'en og skolen. Børnene ser altså de samme voksne dagen igennem og oplever SFO og skole som et samlet hele. Når forældrene henter børnene om eftermiddagen, kan de ikke alene høre om, hvad der er sket i SFO'en, men også i skolen. Dette giver en stor tryghed for både børn og voksne.


Vi lægger på Lyngby Friskole meget stor vægt på et tæt samarbejde mellem skole og hjem, da det er en forudsætning for, at eleverne får et optimalt udbytte af deres skolegang.

Vi afholder 2 forældremøder i hver klasse (dog kun ét i 9. klasse) om året og i det daglige sørger lærerne for en hyppig kontakt til forældrene, ligesom forældrene altid er velkomne til at kontakte lærerne.

Vi forventer, at forældrene deltager aktivt i skolens liv både i festlige og arbejdsmæssige sammenhænge. Året igennem vil der være arrangementer, hvor forældrene har mulighed for at lære hinanden, børnene og lærerne at kende. Forældrene er således forpligtet til at deltage i mindst én af skolens årlige arbejdsdage.

Det er også muligt at gøre sin indflydelse gældende i forskellige sammenhænge. Skolens bestyrelse, som har det overordnede økonomiske ansvar for skolens drift, består af forældrerepræsentanter.

I udviklingsrådet arbejder forældre, elever og lærere sammen om at videreudvikle skolens pædagogiske grundlag. Alle forældre, ansatte og elever kan være med i udviklingsrådet.