Skolepenge

Gældende fra 1. august 2022

Skolepenge (betales i 12 måneder):

Skolepenge:                           1.790,00 pr. måned (betales i 12 måneder)

Søskendemoderation 1:         1.253,00 pr. måned (svarende til 30% moderation)

Søskendemoderation 2:         895,00 pr. måned (svarende til 50% moderation)

 

SFO-kontigent (betales i 12 måneder):

SFO:                                        650,00 pr. måned

Søskendemoderation:             455,00 pr. måned (svarende til 30% moderation)

 

"1. majbørn" (1. maj - 30. juni)

Taksten er 1.870,00 pr. måned i alt: 3.740,00 kr. (Juli er betalingsfri for 1. majbørn)

Eleverne betaler almindelig skolepenge og SFO fra 1. august.

 

Indmeldelsesgebyr er 1.000,00 kr.

 

Depositum:                            5.370,00 (svarende til 3 måneders skolepenge)

 

Udmeldelse:

Udmeldelsesfristen er 3 måneder fra den 1. i den følgende måned.

Ved udmeldelse til et skoleårs afslutning betales skolepenge til og med juli måned, idet et skoleår går fra 1. august til 31. juli.

Udmeldelse til et skoleårs afslutning skal være skolen i hænde senest 30. april.

Eleverne i afgangsklasser udmeldes dog automatisk ved sidste skoleårs afslutning. Depositum tilbagebetales i august måned for afgangselever.

Samme retningslinjer gælder for skolens SFO.

 

 

Gældende fra 1. august 2018

 

Skolepenge (betales i 12 måneder):

Skolepenge:                           1.690,00 pr. måned (betales i 12 måneder)

Søskendemoderation 1:         1.183,00 pr. måned (svarende til 30% moderation)

Søskendemoderation 2:           845,00 pr. måned (svarende til 50% moderation)

 

SFO-kontigent (betales i 12 måneder):

SFO:                                        600,00 pr. måned

Søskendemoderation:             420,00 pr. måned (svarende til 30% moderation)

 

"1. majbørn" (1. maj - 30. juni)

Taksten er 1.870,00 pr. måned i alt: 3.740,00 kr. (Juli er betalingsfri for 1. majbørn)

Eleverne betaler almindelig skolepenge og SFO fra 1. august.

 

Indmeldelsesgebyr er 1.000,00 kr.

 

Depositum:                            5.070,00 (svarende til 3 måneders skolepenge)

 

Udmeldelse:

Udmeldelsesfristen er 3 måneder fra den 1. i den følgende måned.

Ved udmeldelse til et skoleårs afslutning betales skolepenge til og med juli måned, idet et skoleår går fra 1. august til 31. juli.

Udmeldelse til et skoleårs afslutning skal være skolen i hænde senest 30. april.

Eleverne i afgangsklasser udmeldes dog automatisk ved sidste skoleårs afslutning. Depositum tilbagebetales i august måned for afgangselever.

Samme retningslinjer gælder for skolens SFO.