LEGEPATRULJE

Store elever på legekursus

Nogle gange kan det være svært at komme i gang med at lege, hvis ingen tager initiativet. Men det kan en legepatrulje hjælpe med.

På Lyngby Friskole skal ingen elever stå og kede sig i frikvarteret. Derfor er elever fra de 5.-8. klasse blevet uddannet til legepatrulje, som skal sætte gang i legen for de yngre elever i frikvartererne. Lyngby Friskole er nemlig med i det populære projekt Legepatruljen.

8 elever fra skolens 5.-8. klasser har været på kursus arrangeret af Dansk Skoleidræt. Kurset er startskuddet på et vigtigt job i skolegården, hvor eleverne vil fungere som forbilleder, der får de små skolekammerater til at glæde sig til frikvarterene med lege, der styrker bevægelse og trivsel. På kurset lærer man at stå frem, styre og regulere legene og sørge for, at alle børn er med.

For mange bevæger sig for lidt

Alt for mange børn får ikke motion nok. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn og unge er fysisk aktive mindst en time sammenlagt hver dag. Men kun halvdelen af danske skolebørn når op på det anbefalede niveau, og antallet af overvægtige børn og unge er stigende.

"Ved at fremme legen i frikvartererne øger vi elevernes fysiske aktivitetsniveau, og det giver positive udsving på den fysiske såvel som den mentale sundhed. Derudover er det med til at give eleverne nogle gode motionsvaner, der kan trække renter langt ind i voksenlivet," siger formand i Dansk Skoleidræt.