10. klasse coaching linje

Unik 10. klasse på Lyngby Friskole
 
Vi kender alle vendinger som: ”Tro kan flytte bjerge” og ”man kan, hvad man vil”, men hvordan finder du ud af, hvad du har lyst til at tro på, og hvad du gerne vil i dit liv? Det er en udfordring mange unge mennesker står over for, når de har afsluttet deres 9. skoleår. Derfor arbejder vi bevidst og målrettet med at sætte vore elever i stand til at træffe begrundede og personligt forankrede valg, og dermed klæde dem på til at tage aktiv stilling til, hvilken kurs de sætter efter grundskolen.
På Lyngby Friskole ved vi, at vejen til en god uddannelse – og ikke mindre væsentligt – et godt liv, ikke kun handler om faglighed og læseplaner. Det handler i høj grad også om personlig udvikling, og om at blive i stand til at træffe kvalificerede valg og beslutninger.
 
Disse temaer vil komme i fokus på skolens coachinglinje, som vi tilbyder 10. klasseselever. Vi har et unikt samarbejde med John-Erik Bang, som har mere end 25 års erfaring med coaching af både unge og deres forældre.

Ordet coaching er blevet særdeles populært de senere år, og bruges flittigt i mange forskellige sammenhænge. På Lyngby Friskole definerer vi coaching som en overordnet betegnelse for de værktøjer, vi bruger til at arbejde med vore elevers personlige udvikling. Coaching handler om at blive hjulpet til at udvikle nogle redskaber til at flytte sig i en ønsket retning. Eleverne vil komme til at indgå i mange forskellige coaching-relationer, hvor de vil få større kendskab til sig selv, deres mål og læreprocesser. Målet med at inddrage coachingbegrebet i undervisningen er således at styrke vore elevers tro på sig selv og deres evne til at nå de mål, de sætter sig i livet.
 
Denne anderledes måde at tænke skole på vil både komme til udtryk gennem undervisningen i de forskellige fag og et særskilt coachingfag, hvor vi vil komme til at arbejde med forskellige tankesæt, der ligger til grund for personlig udvikling. Gennem forskellige øvelser, arbejdsformer, vejledende samtaler samt gæstetalere vil eleverne blive inspireret til at sætte nye mål for sig selv, og blive klogere på, hvordan man kan arbejde med disse mål og i sidste ende nå dem. De vil altså få mulighed for at prøve sig selv af i nye sammenhænge og hele tiden flytte deres grænser.
 
På Lyngby Friskole tror vi på, at det er vigtigt at lære sig selv at kende, før man kan lære om alle de ting, der omgiver os.
 
I 10. klasse er det sociale selvfølgelig mindst lige så vigtigt som det faglige, og du kommer derfor i løbet af året til at deltage i forskellige ture/arrangementer - herunder både en introtur ved skolestart samt en studietur til udlandet i foråret.
Tilmelding foregår via vores hjemmeside
www.lyngbyfriskole.dk under ”Indmeldelse” og ”Dokumenter”.
 
Hvis du har spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte skoleleder Maiken Malmgren på
45 88 75 76 eller på mail maikenmalmgren@lyngbyfriskole.dk 
 eller komme og besøge os på
Gl. Bagsværdvej 37, 2800 Lyngby.
 
Venlige hilsner
10. klasseteamet på Lyngby Friskole