Undervisningsmiljøvurdering

I efteråret 2022 har vi på Lyngby Friskole ladet alle skolens elever udfylde en standardiseret miljøvurdering udarbejdet med udgangspunkt i Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM. Denne er sammenholdt med den undersøgelse vi i november 2022 lavede i forbindelse med Udviklingsrådsmødet. Den samlede Undervisningsmiljøvurdering kan ses nedenfor.

Karakterer

Lyngby Friskole tilbyder afgangsprøve i 9. klasse, dog fritaget for kristendom.

Ift. den nye praktisk/musiske eksamen i 8. klasse (fra skoleåret 2021/2022) udbyder Lyngby Friskole billedkunst.

Lov om gennemsigtighed og åbenhed foreskriver, at det for grundskoler skal sikres, at de givne karakterer på skolen er oplyst til borgere på en let tilgængelig måde på skolens hjemmeside.

Tryk på linket for at se karaktererne og karaktergennemsnit.

Karakterfordeling:

https://dashboard.uddannelsesstatistik.dk/TargitProxy?doc=vfs://Global/Grundskolen/Lov om gennemsigtighed/GS_LovOmGennemOgÅbenhed_Karakterfordeling.xview&STIL Tabular GS_Karakterer.GS Resultater.[Institution].[Institutionsnummer]=[Institution].[Institutionsnummer].&[173020]

 

Karaktergennemsnit:

https://dashboard.uddannelsesstatistik.dk/TargitProxy?doc=vfs://Global/Grundskolen/Lov om gennemsigtighed/GS_LovOmGennemOgÅbenhed_Karaktergennemsnit.xview&STIL Tabular GS_Karakterer.GS Resultater.[Institution].[Institutionsnummer]=[Institution].[Institutionsnummer].&[173020]

Overgangsfrekvens til ungdomsuddannelser

Tryk på linket for at gå til undervisningsministeriets hjemmeside, uvm.dk, og se overgangsfrekvensen.

http://statweb.uni-c.dk/Databanken/reportingservicespublish/WebReports.aspx?category=EOU&instType=GRS