UMV

I januar måned 2017 har vi på Lyngby Friskole ladet elever fra 0.-10. klasse udfylde en standardiseret miljøvurdering udarbejdet af Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM. Denne er sammenholdt med den undersøgelse vi i september 2016 lavede i forbindelse med Udviklingsrådsmødet. Den samlede Undervisningsmiljøvurdering kan ses nedenfor.

Karakterer

Lyngby Friskole tilbyder afgangsprøve i 9. og 10. klasse, dog fritaget for kristendom.

Lov om gennemsigtighed og åbenhed foreskriver, at det for grundskoler skal sikres, at de givne karakterer på skolen er oplyst til borgere på en let tilgængelig måde på skolens hjemmeside.

Tryk på linket for at se karaktererne og karaktergennemsnit.

Karakterfordeling:

https://dashboard.uddannelsesstatistik.dk/TargitProxy?doc=vfs://Global/Grundskolen/Lov%20om%20gennemsigtighed/GS_LovOmGennemOg%C3%85benhed_Karakterfordeling.xview&STIL%20Tabular%20GS_Karakterer.GS%20Resultater.[Institution].[Institutionsnummer]=[Institution].[Institutionsnummer].%26[173020]

 

Karaktergennemsnit:

https://dashboard.uddannelsesstatistik.dk/TargitProxy?doc=vfs://Global/Grundskolen/Lov%20om%20gennemsigtighed/GS_LovOmGennemOg%C3%85benhed_Karaktergennemsnit.xview&STIL%20Tabular%20GS_Karakterer.GS%20Resultater.[Institution].[Institutionsnummer]=[Institution].[Institutionsnummer].%26[173020]

Overgangsfrekvens til ungdomsuddannelser

Tryk på linket for at gå til undervisningsministeriets hjemmeside, uvm.dk, og se overgangsfrekvensen.

http://statweb.uni-c.dk/Databanken/reportingservicespublish/WebReports.aspx?category=EOU&instType=GRS