I sommeren 2015 er Lyngby Friskole blevet ”Cambridge Associate School”. Det betyder at eleverne supplerer deres 9. klasses afgangsprøve med et internationalt fag fra Cambridge. Undervisningen og eksamen foregår på engelsk.

På Lyngby Friskoleskole er Cambridge-engelsk obligatorisk for 9. klasse. hvor det afsluttes med mulige eksamener mellem februar-juni.

Der er egenbetaling på 750 kr.

Man modtager et prøvebevis med karakterer direkte fra Cambridge med posten i efteråret samme år.